คำแนะนำในการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย

1.  ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติจะไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด -19 หรือเกิดความรุนแรงมากกว่าคนปกติ

2. การฉีดวัคซีนเข้ากล้าม ควรใช้เข็มวัดที่เล็กที่สุด (เข็มเบอร์ 25-27) ถ้าเป็นไปได้ และควรใช้แรงกด
บริเวณที่ฉีดอย่างน้อย 10 นาทีหลังการฉีดเพื่อลดเลือดออกและ อาการบวม นอกจากนี้ขอแนะนำให้
ตรวจสอบตนเองหลังการฉีด คลำบริเวณที่ฉีดหลายนาทีและ 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเลือดออก
ความรู้สึกไม่สบายที่แขนเป็นเวลา 1-2 วันหลังการฉีด ไม่เป็นเรื่องที่น่าตกใจเว้นแต่อาการจะแย่ลงและ
มีอาการบวม

3. สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียรุนแรงหรือปานกลาง ทางเลือกของการฉีดแฟกเตอร์ 8 (FVIII)
หรือแฟกเตอร์ 9 (FIX) เพื่อให้มีระดับ FVIII หรือ FIX พื้นฐานสูงกว่า 10% เพื่อป้องกันการเลือดออก
ในกล้ามดังนั้นการเลือกฉีดวัคซีนในวันเดียวกับที่ฉีด แฟกเตอร์ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี

4.  การมีภาวะของโรคฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกอื่น ๆ ไม่ได้ส่งผลต่อ ความทนทานต่อภูมิคุ้มกัน
จากการฉีดวัคซีนมากหรือน้อยกว่าคนปกติ

 

ข้อมูลจาก https://news.wfh.org/covid-19-vaccination-guidance-for-people-with-bleeding-disorders/

Guidance from the World Federation of Hemophilia (WFH), European Association for Haemophilia
and Allied Disorders (EAHAD), European Haemophilia Consortium (EHC), and
U.S. National Hemophilia Foundation (NHF).