งานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย รพ.พระมงกุฎเกล้า
13 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ. พระมงกุฎเกล้า