ภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจ ในงานมุทิตาจิต 80 ปี มงคลวาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม World Balloom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
จัดโดยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
 
ศ.นายแพทย์ พลภัทร โรจน์นครินทร์ นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงาน และมีการเปิดวิดีทัศน์ชีวิต
และผลงานของ ศ. เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ. ทิพย์ ศรีไพศาล ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถและความทุ่มเท
ต่อวงการโลหิตวิทยาของประเทศไทย