คลิกที่นี่ เพื่อเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom application :