พลิกฟื้นชีวิตผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย รพ.ท่าวังผา จ.น่าน
รายการ Health Me Please
7 เรื่องน่ารู้ ฮีโมฟีเลีย โรคเลือดไหลไม่หยุดในราชวงศ์ยุโรป
รายการพบหมอศิริราช ตอน ฮีโมฟีเลีย เลือกออกง่ายหยุดยาก
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพวันนี้ พามาพบกับวิธีการรับมือและป้องกัน โรคฮีโมฟีเลีย
ทำความรู้จักโรคฮีโมฟีเลีย งานสถานฑูตเดนมาร์ค
เรื่องจริงผ่านจอ
รางวัลจากการอุทิศตนเพื่อผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
พบหมอรามาฯ : โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก Hemophilia : Rama Health Talk
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
หมอเจ รายการอาสาพาไป