หน้าหลัก
School Update
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานฮีโมฟีเลียเดย์ ที่เราจะมีในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนนี้
โดยจะจัดขึ้นผ่าน Google Meet
ทุกท่านสามารถเข้ารับฟังได้ผ่านลิงค์นี้ https://meet.google.com/dqc-sazp-nuh
 
COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400