ข่าวและกิจกรรม

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม บนสิทธิประกันสังคม

ทางชมรมฯ กำลังดำเนินการที่จะยื่นข้อเสนอกับทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียได้สิทธิการเข้าถึงการรักษาได้เท่ากับสิทธิของหลักประกันสุขภาพ (สปสช) จึงขอให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่ใช้สิทธิประกันสังคม ร่วมลงชื่อร่วมกัน โดยแจ้งชื่อ และเลขบัตรประชาชน ได้ที่

คุณศรีสุภา  089-1336021 หรือ email ที่ srisupha28@yahoo.com

COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400