ข่าวและกิจกรรม
• ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่
รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน... หมวด ๑ มาตรา ๗
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ?ร้อยเอก นพ.อภิชาติ โพธิอะ และ พันเอก ร.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
หน่วยโลหิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
จากการบรรยายที่ Hemophilia Camp ที่บางแสน เฮอริเทจ วันที่ 1-2 เมษายน 2560
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. สัสดีเขต, สัสดีอำเภอ, สัสดีจังหวัด
2. เว็บไซต์ www.sussadee.com
3. เบอร์โทร 02-223-3259

COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400