หน้าหลัก
เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ข่าวและกิจกรรม
กำหนดการฮีโมฟีเลียเดย์ ประจำปี 2559
Rainbow Across Border workshop
 AIA workshop, Bangkok, Thailand ...อ่านต่อ
 อาการเลือดออกง่าย ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 ประวัติของโรค Hemophilia ...อ่านต่อ
 สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม บนสิทธิประกันสังคม ...อ่านต่อ
 มารู้จักกับโรค Hemophilia กัน! ...อ่านต่อ
 ภาพงานฮีโมฟีเลียเดย์ครังที่ 16 ประจำปี 2557 ...อ่านต่อ
 Hemophilia t-shirt รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ช่วยกิจกรรมของชมรมฯ ทั้งหมด ...อ่านต่อ
 

 

ดาวน์โหลดวารสารฮีโมฟีเลีย
 
 

 

COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400