หน้าหลัก
เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ข่าวและกิจกรรม
การเกณฑ์ทหาร สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
Hemophilia Day 2017
 กำหนดการฮีโมฟีเลียเดย์ ประจำปี 2559 ...อ่านต่อ
 Rainbow Across Border workshop ...อ่านต่อ
 AIA workshop, Bangkok, Thailand ...อ่านต่อ
 อาการเลือดออกง่าย ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 ประวัติของโรค Hemophilia ...อ่านต่อ
 สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม บนสิทธิประกันสังคม ...อ่านต่อ
 มารู้จักกับโรค Hemophilia กัน! ...อ่านต่อ
 

 

ดาวน์โหลดวารสารฮีโมฟีเลีย
 
 

 

COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400