ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
 
ข่าวและกิจกรรม
การเกณฑ์ทหาร สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
Hemophilia Day 2017
 กำหนดการฮีโมฟีเลียเดย์ ประจำปี 2559 ...อ่านต่อ
 Rainbow Across Border workshop ...อ่านต่อ
 AIA workshop, Bangkok, Thailand ...อ่านต่อ
 อาการเลือดออกง่าย ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 ประวัติของโรค Hemophilia ...อ่านต่อ
 สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม บนสิทธิประกันสังคม ...อ่านต่อ
 มารู้จักกับโรค Hemophilia กัน! ...อ่านต่อ
 ภาพงานฮีโมฟีเลียเดย์ครังที่ 16 ประจำปี 2557 ...อ่านต่อ
Total 17 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>
COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400