ข่าวและกิจกรรม
สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม บนสิทธิประกันสังคม
มารู้จักกับโรค Hemophilia กัน!
 ภาพงานฮีโมฟีเลียเดย์ครังที่ 16 ประจำปี 2557 ...อ่านต่อ
 Hemophilia t-shirt รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ช่วยกิจกรรมของชมรมฯ ทั้งหมด ...อ่านต่อ
 งานฮีโมฟีเลียเดย์ ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ สวนรถไฟ จตุจักร ...อ่านต่อ
 ประธานฮีโมฟีเลียโลก เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของชมรมผู้ป่วยฯ ที่ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี ...อ่านต่อ
 สรุปผลการประชุมกลุ่มฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 แคมป์ฮีโมฟีเลีย ครั้งที่ 2 ...อ่านต่อ
 กาชาด เชิญผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย และโรคเลือดออกง่าย พบแพทย์พูดคุย 28 เม.ย.นี้ ...อ่านต่อ
Total 20 Record : 2 Page : << Back [ 1 ] 2
COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400