วารสาร / video

วารสาร / video
Video.

 

ทำความรู้จักโรคฮีโมฟีเลีย งานสถานฑูตเดนมาร์ค

เรื่องจริงผ่านจอ

เรื่องจริงผ่านจอ

 

โรคฮีโมฟีเลีย ความรู้เบื้องต้น
Total 9 Record : 2 Page : << Back [ 1 ] 2
COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400