องค์กรฮีโมฟีเลียโลก หรือ World Fereration of Hemophilia (WFH) เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือ ประเทศไทยเป็นสมาชิกหนึ่งของ WFH เราร่วมกิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดย WFH ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wfh.org